Innowacyjne Rozwiązania LiczDom.pl dla Sprawnej Sprzedaży Mieszkań

Opublikowano: 11/06/2024 22:04

Rewolucja na Rynku Nieruchomości: LiczDom.pl – Twoje Narzędzie do Efektywnej Sprzedaży Mieszkań

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku nieruchomości, innowacyjne narzędzia mogą znacząco wpłynąć na efektywność sprzedaży mieszkań. Jednym z takich narzędzi jest platforma LiczDom.pl, która oferuje szereg zaawansowanych funkcji wspierających deweloperów w procesie sprzedaży i zarządzania nieruchomościami. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie korzyści płyną z wykorzystania AI w chmurze LiczDom.pl i jak platforma ta może pomóc w zarządzaniu rachunkami powierniczymi, funduszem gwarancyjnym oraz rozliczeniami mediów w czasie rzeczywistym.

Kalkulatory Budżetu Budynku i Lokali

Jednym z unikalnych rozwiązań oferowanych przez LiczDom.pl są kalkulatory budżetu budynku i kalkulatory budżetu dla lokali w chmurze. Te narzędzia umożliwiają precyzyjne planowanie finansowe, co jest kluczowe zarówno dla deweloperów, jak i dla przyszłych nabywców. Kalkulatory te pozwalają na:

  1. Dokładne szacowanie kosztów – uwzględniając wszystkie aspekty budowy i utrzymania budynku oraz poszczególnych lokali.
  2. Transparentność finansową – dzięki szczegółowym raportom i analizom kosztów, nabywcy mogą dokładnie zobaczyć, na co są przeznaczane ich środki.
  3. Planowanie predykcyjne – możliwość prognozowania przyszłych wydatków i przychodów, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem.

Zarządzanie Rachunkami Powierniczymi

Nowa ustawa deweloperska, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku, nakłada na deweloperów obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych. Zgodnie z artykułem 4 ustawy deweloperskiej, rachunki te służą do przechowywania środków wpłacanych przez nabywców. Środki te mogą być wypłacane deweloperowi jedynie po spełnieniu określonych warunków, co zapewnia nabywcom większe bezpieczeństwo finansowe.

LiczDom.pl ułatwia zarządzanie rachunkami powierniczymi poprzez:

  1. Automatyzację procesów – zintegrowane narzędzia do zarządzania płatnościami i monitorowania stanu rachunków.
  2. Przejrzystość transakcji – szczegółowe raporty dostępne dla deweloperów i nabywców, które zapewniają pełną transparentność finansową.

Fundusz Gwarancyjny – Składki na DFG

Zgodnie z nowymi przepisami, deweloperzy są zobowiązani do wpłacania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Fundusz ten ma na celu ochronę nabywców na wypadek niewypłacalności dewelopera. Składki wynoszą do 2% wartości nieruchomości i są pokrywane przez dewelopera.

LiczDom.pl wspiera deweloperów w tym zakresie, oferując:

  1. Automatyczne obliczanie składek – narzędzia, które precyzyjnie kalkulują wysokość składek na DFG.
  2. Monitorowanie wpłat – systemy umożliwiające bieżące śledzenie płatności na fundusz i zapewniające zgodność z przepisami prawnymi.

Real-time Media Settlemente

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez LiczDom.pl jest system rozliczeń mediów w czasie rzeczywistym. System ten pozwala na automatyczne i precyzyjne rozliczanie zaliczek na media na podstawie comiesięcznych faktur otrzymywanych od dostawców.

Korzyści płynące z Real-time Media Settlemente:

  1. Dokładność rozliczeń – nabywcy płacą dokładnie za zużyte media, co eliminuje ryzyko nadpłat lub niedopłat.
  2. Przejrzystość – pełny wgląd w zużycie mediów i związane z tym koszty.
  3. Oszczędność czasu – automatyzacja procesu rozliczeń zmniejsza obciążenie administracyjne deweloperów i zarządców nieruchomości.

Podsumowanie

LiczDom.pl rewolucjonizuje rynek nieruchomości, oferując narzędzia, które znacząco ułatwiają zarządzanie sprzedażą mieszkań i lokalami użytkowymi. Dzięki zaawansowanym funkcjom takim jak kalkulatory budżetu, zarządzanie rachunkami powierniczymi, Funduszem Gwarancyjnym oraz system rozliczeń mediów w czasie rzeczywistym, deweloperzy mogą efektywnie zarządzać swoimi inwestycjami, zapewniając jednocześnie pełną transparentność i bezpieczeństwo finansowe dla nabywców.

Artykuł oparty na analizie portali Prawo.pl, Rzeczpospolita.pl, Mieszkanie.pl, oraz Filary Biznesu.