Podnieś Klasę Energetyczną Budynku z LiczDom.pl: Innowacyjny System Zarządzania Energią

Opublikowano: 13/06/2024 13:47

Innowacyjne Technologie LiczDom.pl: Podnoszenie Klasy Energetycznej Budynków i Efektywne Zarządzanie Energią"

Zarządzanie energią w budynkach mieszkalnych staje się coraz bardziej kluczowe w kontekście nowych wymagań Unii Europejskiej dotyczących efektywności energetycznej. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) nakłada na kraje członkowskie obowiązek poprawy efektywności energetycznej budynków, co jest istotnym wyzwaniem dla zarządców wspólnot mieszkaniowych i właścicieli lokali. W odpowiedzi na te potrzeby, LiczDom.pl oferuje nowoczesne narzędzia, które nie tylko pomagają sprostać tym wymaganiom, ale także znacznie usprawniają zarządzanie budynkami.

Podniesienie Klasy Energetycznej Budynku

Podniesienie klasy energetycznej budynku wymaga nie tylko inwestycji w nowoczesne technologie, ale także efektywnego zarządzania zużyciem energii. Portale takie jak Bankier.pl oraz Money.pl często podkreślają, że kluczowym elementem w procesie poprawy efektywności energetycznej są:

  1. Termomodernizacja: Inwestycje w izolację budynków, wymianę okien i drzwi oraz modernizację systemów grzewczych.
  2. Nowoczesne systemy zarządzania energią: Wdrażanie inteligentnych systemów monitorujących i sterujących zużyciem energii w czasie rzeczywistym.

Możliwości Systemu Monitorowania i Sterowania Zużyciem Energii

LiczDom.pl dostarcza zaawansowane narzędzia do monitorowania i sterowania zużyciem energii, które mogą znacząco podnieść klasę energetyczną budynku. Systemy te pozwalają na:

  • Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym: Dzięki nowoczesnym licznikom i czujnikom, właściciele lokali mogą na bieżąco śledzić zużycie energii na swoich kontach internetowych. Informacje te są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie reagowanie na nadmierne zużycie energii.
  • Automatyczne ustalanie wskaźników zużycia: Systemy LiczDom.pl automatycznie obliczają wskaźniki zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni lokalu oraz na metr sześcienny wody. Dzięki temu zarządcy budynków mogą precyzyjnie planować działania oszczędnościowe.

Powiadamianie Właścicieli Lokali

Jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania energią jest regularne powiadamianie właścicieli lokali o ich zużyciu energii i wodzie. LiczDom.pl oferuje:

  • Konta internetowe dla lokali: Każdy właściciel lokalu ma dostęp do swojego konta internetowego, gdzie może śledzić bieżące zużycie energii oraz porównywać je z zaliczkami wniesionymi na utrzymanie lokalu.
  • Automatyczne rozliczanie zaliczek: System automatycznie rozlicza zaliczki na media po otrzymaniu comiesięcznych faktur od dostawców. Dzięki temu właściciele lokali mogą na bieżąco kontrolować, czy wniesione zaliczki pokrywają rzeczywiste zużycie mediów.

Przepisy Prawne

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została wprowadzona do polskiego prawa przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200). Ustawa ta nakłada na właścicieli budynków obowiązek regularnych audytów energetycznych oraz raportowania zużycia energii.

Podsumowanie

LiczDom.pl to innowacyjna platforma, która dzięki zaawansowanym narzędziom do monitorowania i zarządzania zużyciem energii, kalkulatorom budżetu oraz automatycznemu rozliczaniu zaliczek, może znacznie uprościć proces zarządzania budynkami mieszkalnymi. Wykorzystanie tych narzędzi nie tylko obniża koszty eksploatacji, ale również pomaga spełniać wymagania dyrektywy budynkowej UE, podnosząc klasę energetyczną budynków i zwiększając konkurencyjność wynajmu mieszkań.