Komu Żniwa Z Podzielników? Koszty Właścicieli Bez Komfortu Ciepła.

Opublikowano: 15/06/2024 14:46

Czy na podziale kosztów ciepła faktycznie mądrze oszczędzamy?: Iluzoryczne Oszczędności z Podzielników.

Podzielniki radiowe, mimo że promowane jako narzędzie do oszczędzania energii cieplnej, w rzeczywistości mogą generować więcej problemów niż korzyści. Analizując ten temat, warto przyjrzeć się bliżej kosztom, które ponoszą właściciele lokali, oraz potencjalnym wadom tego systemu. Nowoczesne rozwiązania, takie jak system LiczDom.pl, oferują alternatywę, która może bardziej efektywnie zarządzać zużyciem ciepła i ograniczać koszty.

Analiza Kosztów i Wad Podzielników Radiowych

Koszty Instalacji i Obsługi Podzielniki radiowe wiążą się z licznymi kosztami, które ostatecznie ponosi właściciel lokalu:

  • Zakup i montaż podzielników: Koszt zakupu podzielnika to od 50 do 150 zł za sztukę, a montaż dodatkowo od 30 do 50 zł za sztukę.
  • Abonament za obsługę: Miesięczny koszt obsługi to od 10 do 20 zł za lokal.
  • Odczyt danych: Cena odczytu wynosi od 2 do 5 zł za lokal miesięcznie.
  • Rozliczenia: Dodatkowe 1-2 zł za lokal miesięcznie.

Łączny roczny koszt dla właściciela lokalu może wynosić od 100 do 250 zł, co stanowi znaczące obciążenie budżetu.

Niesprawiedliwe Rozliczenia Podzielniki radiowe nie uwzględniają różnic w izolacji termicznej oraz współczynników korekcyjnych wynikających z położenia lokalu w budynku:

  • Lokale nasłonecznione: Mogą być naturalnie cieplejsze, co zaniża faktyczne zużycie ciepła.
  • Lokale zewnętrzne: Wymagają więcej ogrzewania, co nie jest uwzględniane w systemie podzielników.

Te czynniki prowadzą do niesprawiedliwych rozliczeń, gdzie mieszkańcy płacą za ciepło, które w rzeczywistości nie jest przez nich zużywane.

Techniczne Problemy z Odczytem Odczyt podzielników wymaga specjalnych terminali i współpracy z zewnętrznymi firmami, co generuje dodatkowe koszty i jest niewygodne dla mieszkańców.

Nowoczesne Rozwiązania: System LiczDom.pl

System LiczDom.pl oferuje nowoczesne podejście do zarządzania zużyciem ciepła w budynkach wielorodzinnych, które eliminuje wiele wad podzielników radiowych.

1. Brak Kosztów Instalacji i Obsługi Podzielników LiczDom.pl monitoruje ciepłomierze główne i instalacje centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU), eliminując potrzebę kosztownych podzielników.

2. Bieżący Monitoring i Transparentność System umożliwia monitorowanie zużycia ciepła w czasie rzeczywistym i przelicza współczynniki korekcyjne, uwzględniając położenie lokalu oraz jego izolację termiczną. Dzięki temu rozliczenia są sprawiedliwe i dokładne.

3. Informacje na Kontach Internetowych Mieszkańcy mają dostęp do bieżących informacji o zużyciu ciepła oraz kosztach na swoich kontach internetowych, co pozwala na:

  • Monitorowanie zaliczek i rzeczywistego zużycia.
  • Optymalne zarządzanie zużyciem ciepła.
  • Podejmowanie racjonalnych działań oszczędnościowych.

4. Redukcja Kosztów Stałych System przetwarza dane na informacje użyteczne, co pozwala na optymalne ustalanie opłat stałych za moc zamówioną i przesył ciepła.

Wnioski

Podzielniki radiowe, mimo pewnych teoretycznych korzyści, generują znaczne koszty i prowadzą do niesprawiedliwych rozliczeń. System LiczDom.pl oferuje nowoczesne rozwiązanie, które eliminuje te wady, zapewniając bardziej sprawiedliwe i efektywne zarządzanie zużyciem ciepła. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem termicznym i oszczędzać na kosztach ogrzewania.

Źródła: