Księgowość Wspólnoty w Chmurze: Rozwiązania z LiczDom.pl

Opublikowano: 19/06/2024 11:28

LiczDom.pl: Klucz do Efektywnej i Przejrzystej Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

Problemy z Obsługą Księgową Wspólnot Mieszkaniowych

Właściciele lokali, tworzący wspólnotę mieszkaniową, często napotykają na liczne problemy związane z obsługą księgową. Najczęściej zgłaszane problemy to brak dostępu do informacji finansowych, błędy w rozliczeniach, brak przejrzystości, niewłaściwa komunikacja oraz niska jakość usług. Analiza artykułów z portali takich jak money.pl, rzeczpospolita.pl, bankier.pl czy prawomieszkaniowe.pl wskazuje na pilną potrzebę rozwiązania tych problemów.

Najczęściej Zgłaszane Problemy

1. Brak Dostępu do Informacji:

 • Problemy: Właściciele lokali nie mają dostępu do bieżących informacji o finansach wspólnoty, co utrudnia kontrolę nad wydatkami i podejmowanie świadomych decyzji. Księgowa nie udostępnia dokumentacji finansowej na czas lub w formie utrudniającej zrozumienie.
 • Rozwiązania: LiczDom.pl zapewnia dostęp do wszystkich dokumentów finansowych online, umożliwiając właścicielom monitorowanie wydatków w czasie rzeczywistym.

2. Błędy w Rozliczeniach:

 • Problemy: Częste są błędy w fakturach, rachunkach i innych dokumentach finansowych, nieprawidłowe naliczanie opłat dla poszczególnych lokali oraz błędy w rozliczeniach z firmami zewnętrznymi.
 • Rozwiązania: Automatyzacja rozliczeń przy użyciu narzędzi LiczDom.pl, które pozwalają na precyzyjne naliczanie opłat i eliminację ludzkich błędów.

3. Brak Przejrzystości:

 • Problemy: Księgowa nie informuje właścicieli lokali o podejmowanych działaniach i decyzjach, brak jest jasnych procedur i regulaminów dotyczących obsługi finansowej wspólnoty.
 • Rozwiązania: LiczDom.pl oferuje transparentność finansową, udostępniając pełną historię finansową wspólnoty i decyzji księgowych.

4. Niewłaściwa Komunikacja:

 • Problemy: Księgowa jest trudno dostępna i nie odpowiada na pytania właścicieli lokali w odpowiednim czasie, brak regularnych spotkań informacyjnych i sprawozdań z działalności księgowej.
 • Rozwiązania: LiczDom.pl umożliwia regularne spotkania online oraz dostęp do sprawozdań finansowych, co poprawia komunikację i zrozumienie sytuacji finansowej wspólnoty.

5. Niska Jakość Usług:

 • Problemy: Księgowa nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, nie stosuje się do przepisów prawa i zasad rachunkowości.
 • Rozwiązania: Zatrudnienie firm specjalizujących się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, które korzystają z zaawansowanych narzędzi finansowych LiczDom.pl.

Zarządzanie Księgowością w Chmurze z LiczDom.pl

LiczDom.pl oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania księgowością w chmurze, umożliwiając:

 • Centralizację danych: Gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu wszystkich dokumentów i informacji związanych z ewidencją pozaksięgową.
 • Automatyzację procesów: Automatyczne księgowanie faktur, generowanie raportów i rozliczanie kosztów.
 • Dostępność online: Dostęp do ewidencji pozaksięgowej z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Poprawę bezpieczeństwa: Dane przechowywane w chmurze są bezpieczne i chronione przed utratą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • Analitykę i raportowanie: Narzędzia do analizy danych z ewidencji pozaksięgowej, co pozwala na lepsze zrozumienie kondycji finansowej nieruchomości.

Dodatkowe Korzyści LiczDom.pl

 • Usprawnienie komunikacji: Platforma ułatwia komunikację między zarządcami nieruchomości, członkami wspólnot mieszkaniowych i dostawcami usług.
 • Obniżenie kosztów: Korzystanie z platformy w chmurze może prowadzić do obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 • Zwiększenie przejrzystości: LiczDom.pl zapewnia przejrzystość w zakresie zarządzania finansami nieruchomości, budując zaufanie wśród członków wspólnot mieszkaniowych.

Podstawy Prawne

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany do należytego zarządzania umowami na podstawie art. 27 ustawy o własności lokali, który nakłada obowiązek działania w interesie wspólnoty, oraz art. 29 ust. 1 tej ustawy, który zobowiązuje do kontrolowania i nadzorowania realizacji umów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgowość wspólnoty musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.